Diagnoser

 Nytt fra TRS

​Velkommen til TRS kompetansesenter for sjeldne diagnoser

TRS er et nasjonalt kompetansesenter for sjeldne, medfødte skjelett- og bindevevstilstander, ryggmargsbrokk og dysmeli. TRS jobber tverrfaglig og har livsløpsperspektiv. Kompetansesenteret samler, utvikler og sprer kunnskap om diagnosene vi gir tilbud til.
TRS er en del av Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser (NKSD) og hører hjemme på Sunnaas sykehus på Nesodden.


Mer om TRS 

Finn frem til oss

Publisert 02.06.2014 14:00 | Endret 30.08.2016 12:18