Styret 

Styret for Sunnaas sykehus HF har medlemmer oppnevnt av Helse Sør-Øst og representanter valgt av og blant de ansatte.

Saksliste, saksdokumenter og protokoller finner du under lenker til høyre.
Styremøter blir bekjentgjort som forsidenyheter. 


Styret ved Sunnaas sykehus HF

fra 13. februar 2014 til februar 2016

Styreleder    
Arne Rui    
Nestleder    
Siri Vedeld Hammer    
Styremedlemmer    
Toril B Ressem    
Georg Smedhus    
Andres Hennum    
Venke Aune   Valgt av og blant de ansatte
Karianne Heier   Valgt av og blant de ansatte
Raymond Murberg   Valgt av og blant de ansatte
Ann-Sissel Pettersen   Valgt av og blant de ansatte


 

 Kommende styremøter

 Styredokumenter

 Administrativ styrekontakt

Judith Solberg
Styresekretær
T 982 24 346
judith.solberg@sunnaas.no

2010©Sunnaas sykehus HF | Tlf: 66969000 | firmapost@sunnaas.no | TRS: trs@sunnaas.no | Bjørnemyrvn 11, 1450 Nesoddtangen
Organisasjonsnummer: 883 971 752 | Bankkonto 1503.27.08444 | Ansvarlig redaktør: Tonje Grave | Webredaktør: Bernt Krane | Webredaktør TRS: Thale Hartmann