Doktordisputas

Om kognitiv opptrening etter hjerneslag 

Kan man bygge opp hjernens nervebaner (kommunikasjonslinjer) etter hjerneslag? Flere forskningsstudier har de siste årene vist at hjernens mikrostrukturer endrer seg når friske personer jobber intenst for å lære seg noe nytt. Men kan denne nye kunnskapen brukes til å hjelpe personer som rammes av hjerneslag?
 
Onsdag 2. november disputerer Jan Egil Nordvik for ph.d.-graden ved Psykologisk institutt, UiO.
Det er prøveforelesning kl 10:25 og disputas kl 12:15.

 Sted: Forsamlingssalen, Psykologisk institutt, Forskningsveien 3 A, inngang 1

Prøveforelesningen har tema:
How should the effectiveness of working-memory rehabilitation be measured?

Avhandlingens tittel:
Cognitive rehabilitation of working memory: Compensating for lost capacity through errorless learning and enhancing performance with computerized training

Populærvitenskaplig sammendrag

Les mer om disputasen på UiOs nettsider


Publisert 31.10.2011 13:45 | Endret 31.10.2011 14:00 

 ‭(Skjult)‬ Publisert av enhet

 ‭(Skjult)‬ Handler om

2010©Sunnaas sykehus HF | Tlf: 66969000 | firmapost@sunnaas.no | TRS: trs@sunnaas.no | Bjørnemyrvn 11, 1450 Nesoddtangen
Organisasjonsnummer: 883 971 752 | Bankkonto 1503.27.08444 | Ansvarlig redaktør: Tonje Grave | Webredaktør: Bernt Krane | Webredaktør TRS: Thale Hartmann