Gruppeopphold med tema cerebral parese 

25.-30. mars inviterer vi til gruppeopphold for deg med cerebral parese (CP) med tema å leve et aktivt liv. 
 
Gruppeoppholdet, som er for deg med CP av "lett til moderat grad", fokuserer på livskvalitet, fysisk aktivitet, identitet, selvbilde og mestring. Det vil foregå på Sunnaas sykehus Nesodden. Søknadsfrist er 16. februar.

Her kan du lese mer om gruppeoppholdet.

Sunnaas sykehus tilbyr jevnlig slike opphold. Følg med på hjemmesiden vår for nye kurs. Ønsker du individuelle vurderinger, kan vi anbefale vårt vurderingsopphold for voksne med CP.

Publisert 19.01.2012 14:35 | Endret 19.01.2012 14:47 

 ‭(Skjult)‬ Publisert av enhet

 ‭(Skjult)‬ Handler om

2010©Sunnaas sykehus HF | Tlf: 66969000 | firmapost@sunnaas.no | TRS: trs@sunnaas.no | Bjørnemyrvn 11, 1450 Nesoddtangen
Organisasjonsnummer: 883 971 752 | Bankkonto 1503.27.08444 | Ansvarlig redaktør: Tonje Grave | Webredaktør: Bernt Krane | Webredaktør TRS: Thale Hartmann