Styremøte 25 april 2012 

 
Sunnaas sykehus HF avholder styremøte 25. april kl 10.30 - 13.30 på Sunnaas sykehus, Nesodden
 

Saksliste

Beslutningssaker

Sak 22/12  Protokoll av 28. mars 2012

Sak 23/12 Eiendomsutvikling SunHF

Sak 24/12 Etiske retningslinjer Helse Sør-Øst RHF   

Orienteringssaker

Sak 25/12  CARF – akkrediteringsprosess 2012

Sak 26/12 Kvalitetsrapport 2011

Sak 27/12  Internasjonal aktivitet   

Sak 28/12 Virksomhetsstatus pr 31. mars 2012

Sak 29/12  Protokoll Helse Sør-Øst RHF

Sak 30/12 Årsplan styresaker 2012

Eventuelt

Orientering fra Brukerutvalget
Driftsorienteringer fra administrerende direktør


Publisert 17.04.2012 07:07 | Endret 17.04.2012 07:49 
Tidspunkt

Startdato: 25.04.2012 10:30 
Sluttdato: 25.04.2012 13:30 

 ‭(Skjult)‬ Handler om

 ‭(Skjult)‬ Arrangert av


2010©Sunnaas sykehus HF | Tlf: 66969000 | firmapost@sunnaas.no | TRS: trs@sunnaas.no | Bjørnemyrvn 11, 1450 Nesoddtangen
Organisasjonsnummer: 883 971 752 | Bankkonto 1503.27.08444 | Ansvarlig redaktør: Tonje Grave | Webredaktør: Bernt Krane | Webredaktør TRS: Thale Hartmann