CP gruppeopphold mars 2012 

 
Sunnaas sykehus HF tilbyr en ukes gruppekurs 25. mars til 30. mars for deg som har cerebral parese av ”lett til moderat grad” og som er selvhjulpen i dagliglivet. Overordnet tema er å leve et aktivt liv med CP i et livsløp.
 

Tema for gruppeoppholdet

• Livskvalitet, identitet, selvbilde og mestring
• Kognitiv funksjon
• Fysisk aktivitet, trening og forebygging av senfølger

Deltagelse inkluderer

• Forelesninger i gruppe
• Tilrettelagt fysisk aktivitet i gruppe
• Arbeidsoppgaver med aktiv egeninnsats knyttet opp til tema for kurset

Søknadsfrist er 16. februar 2012, og søknad sendes via fastlege merket ”gruppeopphold”. Deltagere som ikke har deltatt før på gruppeopphold vil bli prioritert. Vi gjør oppmerksom på at gjennomføring av gruppeoppholdet forutsetter minimum seks påmeldte.


Vi tilbyr jevnlig slike gruppeopphold.
Klikk her for å lese mer om hva som skjer under gruppeoppholdet.
Gruppeoppholdet er lagt opp til felles økter i gruppe. Ønsker du individuelle vurderinger anbefaler vi vårt vurderingsopphold for voksne med CP. Andre tilbud ved Sunnaas sykehus:
• Vurderingsopphold for voksne med lett til moderat grad av CP
• Vurdering av yrkesrettet arbeidsevne
• Vurdering av rehabiliteringspotensiale
• Vurdering av egnethet for å inneha førerkort

Mer informasjon finner du på www.sunnaas.no mail: cp@sunnaas.no
Margrethe Hoen; tlf. 66 96 92 03 margrethe.hoen@sunnaas.no
Kristin Breivi; tlf. 66 96 93 93 kristin.breivi@sunnaas.no
Publisert 16.11.2010 09:38 | Endret 27.01.2012 13:36 
Tidspunkt

Startdato: 25.03.2012 09:00 
Sluttdato: 30.03.2012 16:00 

 ‭(Skjult)‬ Handler om

 ‭(Skjult)‬ Arrangert av


2010©Sunnaas sykehus HF | Tlf: 66969000 | firmapost@sunnaas.no | TRS: trs@sunnaas.no | Bjørnemyrvn 11, 1450 Nesoddtangen
Organisasjonsnummer: 883 971 752 | Bankkonto 1503.27.08444 | Ansvarlig redaktør: Tonje Grave | Webredaktør: Bernt Krane | Webredaktør TRS: Thale Hartmann